Ilmavoimien reserviupseerikoulutus

Ilmavoimien reserviupseerikoulutus
Reserviupseerikoulutus vuosituhannen vaihteessa ja sen jälkeen

Peruskoulutus tapahtuu suomalaisella Vinka harjoituskoneella.

Ilmavoimien reserviupseerikurssin, LntRUK:n koulutusmuotoa muutettiin 1990-luvun lopulla. Uudeksi koulutusmuodoksi tuli Ohjaajien alkeiskurssi (OAK) ja Ohjaajien jatkokurssi (OJK). OAK 75-79 oppilailta oli keskimäärin 38-40.

Koulutus aloitettiin OAK:lla, joka sisälsi P-kauden, AUK1 –vaiheen ja lentokoulutuskauden/lentopalveluksen (LEPA). Lentopalveluksessa oppilaat palvelivat aliupseerien arvoilla. OAK:lla lentopalvelus sisälsi noin puolet kaikista VN1-lentokoulutusohjelman lennoista, jossa lentolajeina olivat tyyppi-, suunnistus-, mittari-, taito- ja osastolentokoulutus.
OAK:lta OJK:lle valittiin kadettikurssin ohjaajalinjalle potentiaalisimmat halukkaat keskimäärin 20-28 oppilasta. OJK:lla oppilaat palvelivat sopimussotilaina, eivät varusmiehinä. Näin ollen oppilailta voitiin ottaa palvelussitoumukset koulutukseen. Ehtona sopimuksessa oli, että oppilaan tullessa valituksi kadettikurssin ohjaajalinjalle, niin hänen oli se otettava vastaan. Tähän koulutusmuotoon siirryttiin osaksi 1990-luvun lopulla olleen ”lentäjäpaon” johdosta ja osaksi lentokoulutuksen tehostamiseksi.

Hawk harjoitushävittäjä lentää ohilennon telineet ja laipat ulkona.Hornet-lentokoulutuksen tuomissa uusissa haasteissa Ilmavoimien komentajan oli tehtävä isoja muutoksia, jotta hävittäjälentolaivueiden henkilöstökapasiteetti olisi riittävä uuden kaluston maksimaaliseen hyödyntämiseen. Ilmavoimien komentajan kenraaliluutnantti Jouni Pystysen linjaus 10 000 lentotuntia vuodessa uudella hävittäjällä johti kalustojen uudelleen sijoittamisiin. 1.1.2005 Kauhavan joukko-osaston nimeksi tuli Lentosotakoulu ja Tikkakoski peri Ilmasotakoulu nimen puolustushaaran pääsotakouluna. Aikaisemmin Tikkakoskelle oli jo keskittynyt ilmavoimien kadettikurssien, nyt myös muiden kuin vain ohjaajien, yhteiskoulutusjakso aselajikouluna. Jotta lennostoihin saatiin tilaa, niin Hawk-kalusto tuli siirtää pois alta. Hawk-kalusto keskitettiin Lentosotakouluun ja alkeislentokoulutus Vinka-kalustoineen sai siirtyä Kauhavalta Tikkakoskelle.
Osan Hawk-tekniikasta oli jäätävä lennostoon täyttämään Hornet-lentotuntien kasvatuksen tuottama lisätarve. Tämä aiheutti sen, että Kauhavalta ei voitu laskea henkilöstöä Tikkakoskelle Vinkojen mukaan, vaan tilanteeseen oli löydyttävä muu ratkaisu. Se oli sopimus Ilmavoimien ja Patria konsernin välillä. Partia otti vastuulleen Vinkojen huollon sataprosenttisesti, määräaikaishuolloista aina päivittäiseen lentotoiminnan välitarkastuksiin. Sopimukseen sisällytettiin samalla myös lentokoulutuksen osittainen ulkoistaminen.

LentoRUK:n paluu ja Ilmavoimien Reserviupseerikoulu syntyy

Midnight Hawks, Ilmavoimien ylpeys ja lentonäytösten vetonaula.

Vinkojen siirron yhteydessä Tikkakoskelle siirtyi mukana lentävän varusmieskurssin koulutus. Samalla palattiin perinteiseen Lentoreserviupseerikurssi muotoiseen vuoden kestävään varusmieskoulutukseen. Tikkakoskella jo aikaisemmin perustetun Ilmavoimien reserviupseerikurssin rinnalle tuli nyt myös Lentoreserviupseerikurssi.
Ilmavoimien viestikoulun Koulutuspataljoonassa aikaisemmin 3. komppaniassa toimineen henkilökunnan ja kadettien koulutuksen siirtyessä 2004 perustetun Koulutuskeskuksen alaisuuteen vapautui paikka, niin fyysisesti kuin organisatorisesti, Ilmavoimien reserviupseerikoululle IlmavRUK:lle. Koulutuspataljoonan organisaatioksi muodostui kolme komppaniaa: Aliupseerikoulu (AUK), Tukikohtakomppania (TkkK) ja Ilmavoimien reserviupseerikoulu (IlmavRUK).
IlmavRUK:n kurssien nimilyhenteitä päätettäessä oli selvää, että lentoruk kirjoitettaisiin kahdeksalla kirjaimella. Lopulliseksi muodoksi kursseille tuli Reserviupseerikurssi (Ruk) ja Lentoreserviupseerikurssi (LentoRuk). Lentoreserviupseerikurssia yritettiin liittää hetkellisesti IlmavRuk:n alaiseksi ohjaajalinjaksi, mutta siihen ei menty kurssien täysin erilaisen koulutusrytmin johdosta.
Huvittavana yksityiskohtana oli, että ilmavoimien reserviupseerikoulutuksen palatessa, sitten kurssin 47, yhteen oli myös kurssien numerot yhtenevät luku 80. Se oli varmasti omiaan antamaan organisaation ylemmille portaille kuvan kurssien samanlaisuudesta. Näin ei kuitenkaan ollut. LentoRuk:n oppilaat valitaan puolen vuoden testien jälkeen ja palvelevat P-kaudesta alkaen LentoRuk:laisina, kun taas Ruk:n oppilaat valitaan AUK1 –jakson perusteella 14 viikkoa kestävälle kurssille.
LentoRuk:n koulutus kestää vuoden (362vrk), joka sisältää P-kauden (8 viikkoa), AUK1 –jakson (7 viikkoa), RUK –vaiheen (14 viikkoa) ja Kokelaskauden lentopalveluksessa (23 viikkoa). Vuosittain Ilmavoimien reserviupseerikoulussa palvelee kaksi Ruk:ia ja yksi LentoRuk.

Tulevaisuus

Upseerien koulutuksen suuret muutokset, kuten nyt Praha-Bologna prosessi (yhteiseurooppalainen yliopistotutkinto, toim. huom.), vaikuttavat osittain myös varusmieskoulutuksen. Ilmavoimien reserviupseerikoulutuksen muotoutuessa aikaansa sopivaksi on vielä kesken
Tikkakosken osalta. Yhtenä suurimmista kysymyksistä on eriytetäänkö LentoRuk omaksi komppaniakseen vai kehitetäänkö yhteistyötä Ilmavoimien reserviupseerikoulun sisällä. Rekrytointi LentoRuk:lta kadettikurssin ohjaajalinjalle on lähes puolustusstrateginen asia. Miltä muulta Puolustusvoimien varusmieskurssilta pitää vuosittain saada kadettikurssille yli 50%?
Tämän haasteen kanssa on Ilmavoimat taiteillut läpi historian. Ajoittain asiaan tuo helpotusta maailman talouden vaihtelut, jolloin valtion tarjoama varma työ on valttia ja taas ajoittain lentokalustojen uudistukset herättävät nuorten innostuksen.
Jälkimmäisestä ovat hyviä esimerkkejä Hornet-hävittäjien tulo vuonna 1995, joka kantoi innostusta vuosisadan vaihteeseen, sekä nyt Maavoimien uuden helikopterikaluston NH90:n palvelukseen saaminen viime vuonna 2008.

Koulutuksen kehittäminen on kaksiteräinen miekka, sillä henkilöstön mukautuminen jatkuvaan muutokseen tuo epäselvyyttä toimintaan. Kehityksen tarpeena ei tule olla muutos muutoksen vuoksi, vaan tarve vastata ajan haasteisiin ja vaatimuksiin.

Useimman lentorukkilaisen unelma työstä, työkalusta ja toimistosta eli F18 Hornet.