Liikennelentäjäkoulutus Suomen Ilmailuopistossa

Liikennelentäjäkoulutus Suomen Ilmailuopistossa

Opiskelijat nousemassa King Air -koulukoneeseen

Suomen Ilmailuopisto Oy SIO on Porissa toimiva ammatillinen erikoisoppilaitos, joka kouluttaa ammattilentäjiä Suomen liikenneilmailun tarpeisiin. Suomen Ilmailuopisto perustettiin vuonna 2002 jatkamaan Finnairin Ilmailuopiston nimellä aiemmin tapahtunutta liikennelentäjien koulutusta.
Osakeyhtiömuodossa toimivan oppilaitoksen omistavat Finnair Oyj, Suomen valtio sekä Porin kaupunki. Vuosittain vahvistettava opiskelijoiden määrä mitoitetaan Suomessa toimivien lentoyhtiöiden tarpeen mukaan. Suomen Ilmailuopiston antama koulutus täyttää ilmailualan kansainväliset säännökset ja Suomen lainsäädännössä asetetut vaatimukset sekä lentoyhtiöiden ja valtion koulutukselle asettamat vaatimukset.
Oppilaitos harjoittaa ammattilentäjien koulutustoiminnan lisäksi maksullista palvelutoimintaa, kuten koulutuspalveluiden myyntiä ja lentosimulaattorin vuokrausta lentoyhtiöille

Pääsyvaatimukset

Beechcraft Bonanzassa on jo ison koneen tunnelmaa.Pääsyvaatimuksena on ylioppilastutkinto tai vastaava 120 ov koulutus. Minimipituutena on 165 cm. Miehillä tulee olla asevelvollisuus suoritettuna ennen koulutuksen alkua. Hakijalla tulee olla hyvä suomen ja riittävä englannin kielen taito. Alustava lääkärintarkastus tulee suorittaa hakuvaiheessa. Suomen Ilmailuopiston kurssille pääsy edellyttää viisiosaisen valintaprosessin läpäisyä.
Ensimmäinen karsinta suoritetaan hakupapereiden perusteella. Seuraavat kaksi karsintaa sisältävät soveltuvuus testit sekä syventävät testit. Neljännessä suoritetaan psykologien ja lentäjien toimesta haastattelu. Lopuksi viidentenä todetaan perusteellisen lääkärintarkastuksen kautta lääketieteellinen kelpoisuus liikennelentäjäksi. Perusteena kelpoisuudelle on ns. Medical I vaatimustaso sekä opiston asettamat muutamat Medical I vaatimustasosta poikkeavat, hieman korkeammat kriteerit.

Koulutussisällöt

Suomen Ilmailuopistoon oli syksyn 2009 haussa n. 1500 hakijaa. Hakijoista sisään otetaan vuosittain hiukan vaihdellen 5-7%.
Koulutus liikennelentäjäksi maksaa Suomen Ilmailuopistossa 12500 € sisältäen, yksityislentäjä (PPL)-kurssin ja siihen liittyvän yölentokoulutuksen (NF), mittarilentokelpuutuksen ( IR), ansiolentäjänlupakirjan (CPL ), liikennelentäjän (ATPL)-kurssin, monimoottoriluokka (M.E)-koulutuksen, miehistöyhteistyön kurssin (MCC) sekä lentokoneen hallintaan poikkeuksellisissa asennoissa liittyvä Upset Recovery Training -osio.

Teoriakoulutus

Teoriakoulutusta annetaan luokkaopetuksena tietokonepohjaisena opetuksena. Luokkaopetuksessa käytetään nykyaikaisia esityslaitteita ja suuri osa oppitunneista pidetään tietokoneavusteisesti. Varsinaista tietokonepohjaista opetusta (CBT, Computer Based Training) käytetään luokkaopetuksen tukena ja laitteet ovat oppilaiden käytettävissä asioiden kertaamista varten. Teoriakoulutuksessa edellytetään 100% läsnäoloa ja kaikki poissaolot joudutaan korvaamaan.
Teoriaopetuksen tuntimäärät täyttävät vähintään viranomaisen minimivaatimukset IR(A) 200h ja ATPL(A) kurssi 450h.Teoriakoulutus jakaantuu yhdeksään eri aihealueeseen. Näitä ovat ilmailun säädökset, ilma-aluksen yleistuntemus, suoritusarvot ja lennonsuunnittelu, ihmisen suorituskyky ja rajoitukset, sääoppi, lentosuunnistus, lentotoiminta, lennonteoria ja radiopuhelinliikenne.

Upset recoverya Porin edustalla Extralla.

Lentokoulutus

Yksityislentäjän lupakirjaan (PPL) tähtäävä koulutus sisältää 130-150 h teoriaa ja 45 h lentokoulutusta. Yölentokelpuutus annetaan yleensä PPL-koulutuksen yhteydessä. Erikseen annettuna koulutus sisältää 8 h teoriaa ja 6 h lentokoulutusta. Yölentokelpuutus mahdollistaa lentämisen yöllä näkölentosääolosuhteissa. Mittarilentokelpuutus mahdollistaa lentämisen näkölentosääntöjä huonommassa säässä mittarien avulla. Koulutus sisältää 200 h teoriaa ja 50 h mittarilentokoulutusta.
IR-kurssin aloitusvaatimuksena on PPL (A) -lupakirja. Ja NF (A). Lentokoulutus annetaan FNPT II-harjoituslaitteilla ja BE36 –lentokoneilla.
Ansiolentäjän lupakirja mahdollistaa lentämisen kaupallisessa lentotoiminnassa. CPL-kurssin esitietovaatimuksena on PPL (A) -lupakirja. Koulutus sisältää 200 h teoriaa ja 25 h lentokoulutusta. Lentokoulutus annetaan C152 ja BE36 lentokoneilla. CPL-lupakirjan saamiseksi vaaditaan 100 h päällikkölentokokemus.
BE300 -tyyppikoulutuksen ohessa annetaan myös monimoottorikoulutus. Koulutus sisältää 60 h teoriaa ja 50 h lentokoulutusta. Lentokoulutus annetaan BE300 -simulaattorilla FFS (Full Flight Simulator) ja BE300 lentokoneilla.
Liikennelentäjänteoriakurssi (ATPL) mahdollistaa lentämisen liikenneluokan koneilla perämiehenä ja kokemuksen kartuttua toimimisen lentokapteenina. Kurssin kesto on 450 teoriatuntia ja se ei sisällä lentokoulutusta. Liikennelentäjänlupakirja on mahdollista saada, kun tämä kurssi on suoritettu ja omaa riittävän lentokokemuksen. Riittävän kokemuksen saaminen vaati käytännössä toimimista perämiehenä lentoyhtiössä ja minimivaatimuksena on 1500h lentokokemus lentokoneen ohjaajana.
Voidakseen lentää useamman ohjaajan konetyypillä lentäjän tulee suorittaa miehistöyhteistyön kurssi eli MCC. Koulutus käsittää vähintään 25 teoriatuntia ja 20 tuntia lentokoulutusta BE300:n FNPT II- laitteella.

Täysiverinen Extra 300 taitolentokone upset recovery koulutukseen.

Lentokoneen hallinnan palauttaminen virheliikkeestä (Upset Recovery Training) koulutuksen tavoitteena on että oppilas tunnistaa virheellisen lentotilan ja oppilas osaa oikaista lentokoneen mahdollisimman pienellä korkeuden menetyksellä ylittämättä koneen rajoituksia. Koulutus vastaa autokouluissa annettavaa liukkaankelin ajoharjoittelua.
Koulutukseen kuuluu 4 tunnin teoria osuus, jonka jälkeen lennetään 1-3 lentoa ja lennon pituus on noin 30min. Koulukoneena käytetään Extra 300L konetta, joka on tyyppihyväksytty taitolentoluokkaan. Koneen suorituskyky ja rakenteellinen kestävyys takaa hyvän turvamarginaalin virheliikekoulutukselle.
Yksityislentäjän lupakirjakoulutus on ulkoistettu ja suoritetaan tällä hetkellä Malmin lentokentällä. Muut osiot suoritetaan Porissa Suomen Ilmailuopistolla. Tyyppikursseista liikennelentokoneisiin vastaa operaattorit. Valtaosa Suomen Ilmailuopistosta valmistuneista opiskelijoista toimii Finnairilla liikennelentäjänä.
Porissa toteutettavan koulutuksen aikana osalla oppilaista on mahdollisuus asua oppilaitoksen asuntolassa. Satakunnan lennoston entinen kasarmi toimii ilmailuopiston asuin- ja luokkatiloina. Lisäksi rakennuksessa sijaitsee opiston toimistotilat, opiskelijoiden vapaa-ajantiloja sekä sauna. Majoitus on järjestetty 1-2 hengen huoneissa. Oppilaitoksesta löytyy solumajoitus noin 40 oppilaalle. Opistolla on ruokala, jossa on mahdollisuus aterioida erillistä korvausta vastaan.