Ilmailulinja vuonna 2017

Vääksyn Yhteiskoulun ilmailulinja tänään

Yli puolet opiskelijoista. suorittaa tällä hetkellä kahden kurssin laajuisen UL lupakirjan. Päijänteen yllä, ilmailulinjan haalareissa, lupakirjaa suorittava Svjatoslav Matviiv.

Vääksyn Yhteiskoulun Ilmailulinja on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on haaveena liikenne- tai sotilaslentäjän tai lennonjohtajan ammatit. Ilmailulinjalle hakevalta opiskelijalta edellytetään kohtuullisen koulumenestyksen lisäksi ennen kaikkea motivoituneisuutta opiskeluun kokonaisuutena. Opiskelijan Ilmailun ja lukio-opiskelun motiivia mitataan valintaprosessissa pisteytetyllä haastattelulla. 

Ilmailulinjan strategia

Vääksyn Yhteiskoulun ilmailulinjan strategiassa vuosille 2012-2017 on ominaista profiloituminen yhä selkeämmin sillaksi nimenomaan ilmailun tavoitelluimpien koulutuspaikkojen ja lukion välille säätelee erityisesti kehitystyön strategiaa. VYK ilmailulinjalle hyväksyttyjen opiskelijoiden tähtäimenä tulevaisuudessa ovat ensisijaisesti Ilmavoimat-LentoRUK, Suomen Ilmailuopisto ja Avia College- lennonjohtajakoulutus.

Jotta opiskelijoille voidaan tarjota merkittävästi parantuneet ilmailun tavoitelluimpiin koulutuspaikkoihin, tulee se myös edellyttämään yhä valikoituneempaa opiskelija-ainesta.

Opetus- ja kehitystyölle rakennetaan jatkuvuus, jonka kautta luodaan pysyvät edellytykset tasokkaalle koulutukselle, tiedotukselle ja markkinoinnille. Opiskelijavalinnassa kehitetään entistä luotettavampia testaus- ja haastattelumalleja, jotta saavutetaan opiskelijoille merkittävästi parantuneita edellytyksiä päästä opiskelemaan tavoitelluimpiin ilmailun ammatillisen koulutuksen yksiköihin.

Siviili- ja sotilasilmailun koulutuksen ominaispiirteet otetaan oppimäärissä yhä tasavertaisemmin huomioon. Ilmailuun profiloituneiden lukioiden kanssa luodaan niin ikään toimivia yhteistyömalleja. Ilmailulinjalle etsitään myös vastaavien oppilaitosten ulkomaisia yhteistyötahoja.

Strategian vision mukainen 30% tavoite saavuttaa ilmailun tavoitelluimmat koulutuspaikat edellyttää myös harraste- ja urheiluilmailun ja muiden ammatillisten kouluttajien merkityksien tuomista esille koulutuksessa.

Vuosittainen opiskelijoiden sisäänotto tullaan pitämään ammatillinen koulutustarve huomioiden korkeintaan kahdessakymmenessäviidessä.

Tällä hetkellä ilmailulinjalla opiskelee n. 60 opiskelijaa.
AIRekry projektin tavoitteena on lukiokoulutuksen kytkeminen kiinteämmin ilmailun ammatilliseen koulutukseen ja näin edistämällä ilmailualan rekrytointia. Samoin turvataan alan osaavan työvoiman saatavuus.

2009 syksyllä aloittanut kurssi poseeraa koulun terassilla.

Valtakunnallinen vetovoima

Syksyllä 2017 aloittaneelle vuosikurssille valittiin 25 kriteerit täyttävää opiskelijaa. Ulkokuntalaisten osuus opiskelijoista oli uuden kurssin osalta yli yhdeksänkymmentä.
Lennonvarmistusalan ja liikennelentämisen yleisesti tiedossa oleva korkea ammatillinen status on taannut hyvän hakija-aineksen.
Ilmailulinjan nuorentava ja tasokas vaikutus läheisen Vesivehmaan lentokentän toimintaan ja sen toimintalukuihin on ollut merkittävä ja vuosittain kasvava.

Simuloinnin kehittämistä

Simulaation kehitystyön kantava voima, ilmailulinjan opiskelija Lars Frei testaa järjestelmää.Simulointia käytetään opetustyössä laajasti teoreettisen tiedon soveltamiseen.
Ilmailulinjalla on tällä hetkellä käytettävissään kaksi luokkaa, joissa yhteensä 25 opiskelijakohtaista PC- lentosimulaattoria.  Luokissa voidaan luoda todellista vastaava ilmatila lentokoneineen ja lennonvarmennusjärjestelmineen.
Lisäksi käytössä on kaksi kahden/kolmen hengen miehistölle suunniteltua ohjaamosimulaattoria. Näistä toinen on lentokoulutuksen tukikohdassa Lahti-Vesivehmaan lentokentällä.

Kurssien määrä

Ilmailu – oppiaineen lennonopettajien vetämiä kursseja on kahdeksan ja soveltavia aineenopetuksen kursseja myös kahdeksan. Soveltavia kursseja ovat lukion aineenopettajien toteuttamat ilmailufysiikka, ilmailumatematiikka, ilmailupsykologia, ilmailuenglanti, ilmailuhistoria, ilmailumaantieto, ilmailuliikunta sekä äidinkielen, kuvataiteen ja tietotekniikan yhteinen kurssikokonaisuus.
Vapaavalintaisina omakustanteisena kursseina ovat myös on mukaan tullut UPL, LAPL(A) ja PPL (A) lupakirjan osiot.