Ilmailulinjan esittelyvideo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päijät-Hämeen Ilmailuyhdistys eli tuttavallisesti “PHIL” huolehtii ilmailu-oppiaineen toteutuksesta ja sisältöjen sekä opetusjärjestelyiden kehittämisestä yhdessä lukion aineenopettajien kanssa. PHIL:in yhteistyötahona opetuksessa on lentokoulutusyritys Blue Skies Aviation Oy. Se on Suomen Ilmailuopistossa liikennelentäjäkoulutuksen saaneiden lennonopettajien muodostama koulutusorganisaatio. Tämän yhteistyön kautta ilmailulinja profiloituu yhä tarkemmin ammatilliseen koulutukseen valmentavaksi. Profilointi kohdentuu niin teoria- kuin lennonopetuksenkin toteutukseen ja metodeihin.

Ilmailu -oppiaine rakentuu kuudestatoista 38 tunnin kurssista sisältäen kahdeksan kurssin osalta simulaatiolla tuettua ilmailun perus- ja syventävää teoriaa ( n. 150 h), tietoa ammatillisista koulutusväylistä tutustumiskäynteineen ja tietenkin itse lentämistä joko lupakirjaan LAPL(A) tai (PPL(A) tai (UPL) tähtäävänä tai halutun laajuisina tutustumiskurssina. Omakustanteiset lento-osat ovat kiinteä osa varsinaista lukio-opetusta niihin liittyvine teorian kertaus ja syventämisosioineen.

Olennaisena osana Ilmailuoppiainetta on aineenopetuksen kahdeksan soveltavaa, ilmailun ammatillisen koulutuksen ja ammatin perusvalmiuksiin harjaannuttavaa kurssia

Yhteistyötahoina ilmailulinjalla ovat keskeiset ilmailun ammatilliset kouluttajat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIIRRY TÄSTÄ ILMAILULINJAN ESITTELYYN