ILMAILU OPPIAINEENA

Ilmailusta harrasteena ja ammattina kiinnostunut saa teoreettisen tietopohjan sekä ammatissa ja harrasteessa tarvittavia taidollisia valmiuksia.

Oppiaine tarjoaa kokemuksellista tietoa ammatillisista koulutusväylistä, työn ominaispiirteistä vaatimustasoineen.

Ilmailun opetus kehittää ammatillisten jatko-opintojen edellyttämiä yleisiä valmiuksia.

Monialaiset oppisisällöt tukevat ammatillisen koulutuksen edellyttämää kokonaispersoonallisuutta.
Monialaisuudesta johtuen oppiaine tarjoaa muuta opetusta tukevaa ja oppiaineiden välistä integrointia suosivaa syventävää tietoainesta.

.

OPETUKSEN TAVOITTEET

Opiskelija oppii perustiedot ja –hallinnan ilmailussa tarvittavista teoreettisista oppiaineista ja kykenee hyödyntää niitä ilmailun jatko-opinnoissa ja kehittyy ilmailun syventävien oppimäärien kautta ilmailun jatko-opinnoissa ja ammateissa tarvittavien valmiuksien suhteen sekä saa perustiedot ilmailun ammattien ominaispiirteistä, koulutusväylistä, vaatimustasoista ja hakumenettelyistä

.

ILMAILU LUKION AINEENOPETUKSESSA
Ilmailun soveltavat kurssit

Ilmailun sisältöjä sovelletaan aineenopetukseen, tuetaan ja kehitetään: ammatillisen koulutuksen edellyttämiä yleisiä valmiuksia sekä varmennetaan ja syvennetään Ilmailu –oppiaineen perustietoainesta

Ilmailun OPS -kokonaisuudessa on tehty arvioinnin sekä tarvittavien muutosehdotusten osalta yhteistyötä ammatillisten koulutustahojen kanssa .
Lupakirjaan johtavan UPL, LAPL(A) tai PPL(A) lento-osan voi suorittaa omakustanteisena lukion kurssina.
PPL(A) kurssi hyväksytään myös suorituksena Suomen Ilmailuopiston koulutuksessa.
Ilmailuoppiaineen lentämisen ja lennonjohtamisen perus- ja syventävien teoriakurssien sekä lento-osakurssien kokonaismäärä on  kahdeksan. Lento-osissa on myös kaksi eri laajuista tutustumiskurssivaihtoehtoa.
Ilmailuosioiden opiskelun tavoitteena on ensisijaisesti ammatillinen motivointi.

Harrastelentäjän lupakirjan (UPL), LAPL(A) tai yksityislentäjän PPL(A) lupakirjan suorittaminen
toimii ennen kaikkea motiivia vahvistavana elementtinä (LAPL(A) ja PPL(A) on myös hyväksi laskettava suoritus ammatillisessa lentäjäkoulutuksessa).

Myös UPL -lupakirja voidaan “päivittää” 15 h koulutuksella LAPL(A) lupakirjaksi

Aineenopetuksen osalta on valittavissa seuraavat kurssit:

Ilmailufysiikka, ilmailumatematiikka, ilmailupsykologia, ilmailuenglanti, ilmailuhistoria, ilmailumaantieto, ilmailuliikunta sekä ilmailun viestinnän kurssikokonaisuus.

TUTUSTU TÄSTÄ TARKEMMIN ILMAILUKURSSEIHIN

ASUMINEN VÄÄKSYSSÄ

Vääksyn Yhteiskoulun lukiolla ei ole omaa asuntolaa, mutta asuntoasioissa auttaa Asikkalan kunnan vuokra-asunnoista vastaavana Etelä-Päijänteen OP:n Kiinteistökeskus ja siellä Terho Kortelainen, 010 2547957. Käytännössä olemme toimineet niin, että haastatteluissa (pääsykokeet) olemme opiskelijoiksi pyrkiviltä kysyneet asuntotarpeesta ja onko kiinnostunut esim. soluasumistyyppisistä ratkaisuista. Pääsykokeiden jälkeen olemme antaneet alustavan tiedon Terho Kortelaiselle, joka on parhaansa mukaan pyrkinyt huomioimaan tulevan asuntotarpeen.

Juuri tällä hetkellä meillä on kehitteillä yhteistyö uuden Vääksyn ydinkeskustassa sijaitsevan asuntokeskittymän kanssa.

Olennaista kuitenkin on, ettei  Kukaan ei ole vielä asunnotta jäänyt!
Edullisimmaksi asuminen luonnollisesti muodostuu, jos on valmis jakamaan asunnon ja vuokrakulut toisen ilmailulinjalaisen kanssa. Kannattaa myös selvittää KELA:n sivuilta, millaista tukea sieltä on saatavissa. Tukeen vaikuttaa mm. vanhempien tulot.